Masik logo

(+299) 32 74 73

Bathymetri og seismisk undersøgelser

I forbindelse med forundersøgelser for nye havne, undersøgelse af mulige sejlruter for store malmskibe eller volumenberegninger for uddybning, udfører MASIK Bathymetri og seismiske undersøgelser.

Nogle af vores skibe og mindre fartøjer har indbygget isbeskyttet svingere så vi uhindret kan opmåle i isfyldt farvande. Ligesom der er monteret antenner til RTK udstyr.

Masik har eget RTK positioneringssystem, enkeltstråle lod, et effektivt opmålings software og tidevandsmålestation.

I nogle år har vi sejlet op til 5000 km opmålings linier. Vi har opbygget et system som er yderst effektivt og giver os mulighed for at måle døgnets 24 timer.

For at sikre kvalitenen af vores arbejde er der tilknyttet en class A surveyer på alle projekter.