Masik logo

(+299) 32 74 73

Forsker Support

Masik arbejder ofte som support platform for forskere. Vores store kendskab til de grønlandske farvande kombineret med udstyr og materiel, som er speciel konstrueret til dykke og bjærgningsarbejder, er ofte den platform som forskerne efterspørger.

Vi har skibe til de små opgaver og større skibe der kan være længe til søs og hvor et større antal mennesker kan bo og arbejde.

Vi tager os af navigationen, forplejnnigen og den praktiske betjening af maskinelt udstyr, således forskeren kan udnytte sni tid bedst muligt på dataindsamling og analyser.