Masik logo

(+299) 32 74 73

Bugsering

Masik har 3 fartøjer som anvendes til Buksering. Vi udføre buksering i forbindelse med dokning, havneanløb eller i forbindelse med motorhaveri.


 

Nogle skibe har behov for hjælp til at blive flyttet over kortere afstande i snævre havne eller løb hvor præcis styring er vigtigt, mens andre som følge af haveri skal bugsers mange hundrede sømil.

Vi bugsere langsskibs, i slæbekrog eller til havs med wirespil.

I samråd med kunden finder vi en løsning, så opgaven løses på en sikker måde.