Masik logo

(+299) 32 74 73

Indvinding af sømaterialer

Med vores sand og ralpumper indtogter vi sømaterialer til de Grønlandske havne.

Vi indvinder sand til opfyldning, samt sand og søral til betontilslag. Ligesom vi foretager uddybning med pumpe eller gravemaskine

MASIK SIORAQ kan suge materialer på indtil 20 meters dybde og laste 365 m3. Skibets 18" pumpe tillader passage af sten op til 45 cm i diameter.

Under indvinding af sø materialer, sorteres den ønsket fraktion på et sold ombord på skibet. Resten løber tilbage i havet. På den måde kan vi opnå den kornkurve som kunden ønsker og kun bringe de anvendelige materialer med hjem.

Skibet losses med gravemaskine eller materialerne kan pumpes i land. Skibets gravemaskine rækker 14 m  udover skibssiden og kan løfte 5 tons.